Topp.gif
Välkommen Kurser/föreläsningar Samtal Regression TRE EFB-andning EMI Mindfulness Medveten andning

dsc_4701.jpg

Besök vår sida på FaceBook f_logo.png

EMI

är en förkortning av Eye movement integration. Det är en terapi där man använder sig av ögonrörelser för att förändra tankemönster. EMI är en relativt ny metod som snabbt har erövrat terapivärlden. Dr. Danie Beaullieu är den som systematiserat tekniken och formgivit den, men hon har i sin tur lärt den av Dr. Steve Andreasson som är en av de stora förgrundsgestalterna inom NLP.

Genom att medvetet röra ögonen i specifika mönster kan man förändra det sätt en person bearbetar en händelse eller känsla på. Man når den lagrande platsen där allt finns som är kopplat till den traumatiserande händelsen, och ögonrörelserna gör att den emotionella laddningen "sprids" ut, blir tunnare, för att till slut skingras helt.

EMI utförs genom att du ombeds att hålla en bild, händelse och/eller en känsla i tankarna samtidigt som du, med ögonen, följer terapeutens penna/finger som beskriver olika mönster i luften. Så fort hjärnan hittar ett nytt bättre sätt att bearbeta på, anammas det omedelbart, vilket hjälper klienten direkt. Särskilt verksamt är det mot PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) dvs minnen eller påverkan av tidigare traumatiska upplevelser.

 

joomla counter      Senast ändrad: 2017-09-28        Copyright 2018 - Inre Resor        Web: Annika P3n KB