Topp.gif
Välkommen Kurser/föreläsningar Samtal Regression TRE EFB-andning EMI Mindfulness Medveten andning

Door2.gif

Gruppreggression

Om ni är några goda vänner som skulle vilja göra en regression tillsammans så kan jag komma hem till er och göra en gruppregression. Kontakta mig för mer information.

Regression

Regression betyder att gå bakåt eller att återuppleva något. Och det är precis vad man gör i en regression. I ett djupt avslappnat tillstånd vägleds du bakåt i tiden för att återuppleva något som behöver "frigöras". Sådant som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Ofta är det händelser i barndomen som behöver förlösas. Man kan även uppleva något som kan tolkas som ett tidigare liv. Det kan också vara ett sätt för det undermedvetna att visa något man behöver förstå.

Genom att bli medveten om sådana händelser och de känslor som hörde ihop med dom, kan blockeringar släppa och kroppen börja hela sig själv.

Behandlingen tydliggör de mönster man har (man får förklaringar och förståelse för varför man reagerar som man gör i sitt liv) och genom att nå ursprungskänslan kan mönstret förlösas. Det viktiga är inte om man hamnar i barndomen, tidigare liv eller i det undermedvetnas symbol och fantasivärld. Det viktigaste är att man mår bättre och blir medveten om orsaken till problemet.

Vad kan man arbeta med i en regression?

- Fobier och rädslor.

- Relationsproblem (i familjen, på arbetet m.m).

- När man har en känsla av att sitta fast.

- För att förstå helhet och sammanhang i livet.

- För att arbeta med målsättning och positiva framtidsvisioner.

- För att plocka fram sidor hos sig själv som man vill ha bättre kontakt med (styrka, glädje, integritet, kvinnlighet och manlighet, medkänsla, stärka självförtroendet m.m).

Besök vår sida på FaceBook f_logo.png

 

joomla counter      Senast ändrad: 2012-08-31        Copyright 2018 - Inre Resor        Web: Annika P3n KB