Hypnos

                                                             

Hypnos


Hypnos är inget konstigt "hokus pokus" utan ett högst naturligt tillstånd som du antagligen hamnar i flera gånger varje dag. När du är så fokuserad på något du gör, t.ex. läser en text, spelar ett instument eller tittar på en film, att du inte bryr dig om omgivningen och kanske glömmer bort både tid och rum, så kan man säga att du är hypnotiserad eller i ett transtillstånd. 

Det är ett väldigt bra tillstånd att vara i om du vill förändra något eller upptäcka något hos dig själv. Jag kan guida dig in i ett sådant tillstånd och leda dig genom processen. Du är oftast helt medveten om allt som försigår, men du väljer bort all yttre stimuli för att kunna fokusera inåt, och komma i kontkat med de delar av dig själv som behövs, för att du skall få den förändring som du önskar. Ofta får man en djup och skön avslappning på köpet. 

Att med viljestyrka försöka förändra saker o ting i livet kan vara svårt, eftersom så mycket av vårt handlande och sätt att reagera styrs av undermedvetna impulser och vanor. I hjärnan finns det mesta som någonsin hänt oss, allt vi lärt oss, lagrat på olika ställen. Där styr det oss, på ett undermedvetet plan, och påverkar vårt liv. Om det är bra för oss eller inte, bryr sig inte hjärnan om. Upprepar man någonting tillräckligt många gånger så blir det en vana som går av sig själv till slut. Om det är att cykla, dansa vals, röka eller vara rädd för hundar spelar ingen roll. Det fungerar på samma sätt. Att vara rädd och undvika saker är särskilt lätt att lära sig. När hjärnan tror att det skall ske något farligt som vi måste skydda oss mot, så ser den till att vi undviker det   farliga. Det kan räcka med en skrämmande händelse, för att aldrig våga komma i närheten av något liknande igen. Det kan vara hämmande på många sätt. Särskilt om det är något man egentligen gärna vill göra.

Eftersom det styrs från det undermedvetna så är det svårt att påverka på ett medvetet plan. Men genom hypnos kan man få kontakt med det undermedvetna mönstret och förända det så att ens känsla och beteende också förändras. 

Jag använder olika tekniker som jag anpassar efter just dina behov. 

De flesta upplever att det är väldigt skönt att vara i detta tillstånd som kallas trans eller hypnos.