Mindfulness


Mindfulness

När man praktiserar Mindfulness lär man sig bl.a. att observera utan

att kritisera och att visa medkänsla gentemot sig själv. När disharmonin

eller stressen hänger ovanför ditt huvud lär du dig att, i stället för att ta

allting personligt, hantera det som om det vore mörka moln på himlen

och att betrakta dem med positiv nyfikenhet när de drar förbi. I grunden

ger mindfulness dig möjligheten att fånga upp negativa tankemönster innan

de suger in dig i en nedåtgående spiral. Det utgör början på den process

där du återtar kontrollen över ditt liv.


Efter hand framkallar mindfulness varaktiga förändringar i sinnesstämning

och i graden av glädje och välbefinnande.​


Vetenskapliga studier har visat att mindfulness inte bara förebygger

depression utan också har positiv effekt på de tankemönster som ligger

bakom vardaglig oro, stress, nedstämdhet och irritabilitet, så att de lättare

löses upp när de väl uppstått. Andra studier har visat att personer som

mediterar regelbundet uppsöker läkare mindre ofta och ligger färre dagar

på sjukhus. Minnet förbättras, kreativiteten ökar och reaktionstiden förkortas.


Trots dessa bekräftade effekter blir många människor fortfarande lite vaksamma när de hör ordet meditation. Det kan därför vara klokt att avliva några myter:


• Meditation är inte en religion. Mindfulness är en metod för mental träning – varken mer eller mindre. Många människor som mediterar är visserligen religiösa. Men det finns också många ateister eller agnostiker som gärna ägnar sig åt meditation.

• Du måste inte nödvändigtvis sitta på golvet med benen i kors (som du kan ha sett andra göra i tidningar eller på TV), men du kan göra det om du vill. De flesta som deltar i våra kurser sitter på en stol när de mediterar, men mindfulness går bra att praktisera i alla situationer – på bussen, på tåget eller under en promenad på väg till jobbet. Du kan meditera mer eller mindre var som helst.

• Att utöva mindfulness är inte tidskrävande, även om det fordrar ett visst mått av tålamod och uthållighet. Många upptäcker snart att meditationen befriar dem från tidspress, vilket innebär att de får mer tid till annat.


• Meditation är inte svårt. Det är inte heller något som man kan ”lyckas” eller ”misslyckas” med. Också när det känns jobbigt att meditera innebär meditationen att du lät dig värdefulla saker om hur medvetandet fungerar, och därmed har du nytta av den i psykologiskt avseende. Meditation gör dig inte avtrubbad eller mindre intresserad av att förverkliga viktiga mål i yrkeslivet eller tillvaron i övrigt. Meditation lurar dig inte heller att anamma en konstruerad eller överdrivet optimistisk livssyn. Meditation handlar inte om att acceptera det oacceptabla. Det handlar om att se mer klart på världen, om att kunna handla klokare och mera övertänkt för att förändra det som behöver förändras. Meditation främjar en djup och medkännande medvetenhet som hjälper dig att överblicka dina mål och hitta bästa vägen för att förverkliga det som betyder mest för dig.

Positiva effekter av mindfulnessmeditation

Ett stort antal psykologiska studier har visat att personer som mediterar regelbundet upplever större glädje och tillfredsställelse än genomsnittet. Resultaten är inte bara betydelsefulla i sig själva – de har också stor medicinsk relevans. Eftersom positiva känslor av det här slaget är kopplade till ett längre och friskare liv.

• Oro, nedstämdhet och irritabilitet minskar vid regelbunden meditation. Dessutom förbättras minnet samtidigt som reaktionstiden kortas och den mentala och fysiska motståndskraften ökar.

• Personer som mediterar regelbundet har bättre och mer givande relationer till andra människor.

• Studier från hela världen visar att meditation reducerar de främsta indikationerna på kronisk stress. Bland annat högt blodtryck.

• Meditation har också visat sig dämpa verkningarna av svåra sjukdomstillstånd som kronisk smärta och cancer och kan dessutom bidra till minskat beroende av droger och alkohol.

• Nya studier visar att meditation stärker immunförsvaret och därmed hjälper till att motverka förkylning, influensa och andra sjukdomar.

Utdrag ur ”Din väg till Mindfulness”, av Mark Williams och Danny Penman