TRE och EFB

EFB Energy flow breathing och

TRE Trauma, tension and stress releasing exercises


EFB och TRE är två metoder som båda aktiverar nervsystemets naturliga funktion för stressreglering; en neurogen vibration i kroppens muskler. Vibrationerna skapar gradvis en avspänning i muskler, inifrån och ut, och hjälper på så sätt kroppen att släppa de djupa och kroniska muskelspänningar och blockeringar som skapats vid traumatiska upplevelser eller långvarig stress. Dessa blockeringar skapas ofta redan i barndomen och kan leda till att man "lever" mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp.

Den värld de flesta av oss lever i är inte anpassad efter våra förutsättningar, utan vi tvingas att leva och arbeta under villkor som, i längden, gör oss sjuka. 

Ofta negligerar vi de signaler på stress som kroppen sänder ut när vi försöker leva upp till för höga krav eller för högt arbetstempo, har dålig ekonomi eller problem i familjen, man sitter kanske fast i en situation som man inte kan påverka. Många kämpar på tills man drabbas av utmattning eller annan sjukdom.

Men det finns hjälp att få. EFB och TRE är två metoder som effektivt kan hjälpa till att, bokstavligt talat, skaka av sig stressen. 

TRE bygger på en serie enkla kroppsövningar som startar kroppens avstressningssystem, de neurogena vibrationerna.

I EFB använder vi i stället en mjuk men kraftfull andningsteknik för att få samma effekt. 

Man utnyttjar kroppens egen förmåga att reglera och läka sig själv. Både fysiskt och mentalt.

Du stärker din egen trygghet, glädje, dina egna resurser och får mer energi.

När du lärt dig metoden och känner dig trygg med den, kan du fortsätta att använda den på egen hand. Då har du en metod som alltid finns till hands för att få utlopp för den stress som är så svår att undvika att påverkas av.